Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Deze verklaring heeft expliciet betrekking op https://mirac.nl/. Voor vragen en opmerkingen aangaande onze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via info@mirac.nl of +31 487 516492.

Verwerking persoonsgegevens

Mirac verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Mirac.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mirac verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling; het gaat hierbij om facturen tijdens of na het uitvoeren van de opdracht.
– Mirac analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit gebeurt uitsluitend na expliciete toestemming van de websitebezoeker (cookiebanner).
– Voor het leveren van support en het beheren van onze producten
– Mirac verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactformulieren

Op onze website bevinden zich 2 soorten contactformulieren:

– Een algemeen contactformulier waarmee bezoekers vragen of opmerkingen kunnen versturen.
– Meerdere offerteaanvraagformulieren waarmee bezoekers een offerte kunnen opvragen.

De persoonsgegevens die we verplicht vragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel van de verwerking en worden alleen gebruikt om dit doel te bereiken. Als aanvulling kunnen vrijwillig meer gegevens worden verstrekt, zoals een telefoonnummer als er een voorkeur is voor telefonisch contact in plaats van communicatie via de mail.

De ingevulde gegevens worden verwerkt via de tool Gravityforms en opgeslagen in de database van de website. De ingevulde contactformulieren worden ook via de mail doorgestuurd naar een Mirac medewerker die ingaat op het verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mirac neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mirac) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mirac bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens | Bewaartermijn | Reden
– Voor- en achternaam | 7 jaar | Verwerking betaling – belastingdienst
– Adresgegevens | 7 jaar | Verwerking betaling – belastingdienst
– Telefoonnummer | 7 jaar | Verwerking betaling – belastingdienst
– E-mailadres | 7 jaar | Verwerking betaling – belastingdienst
– Bankrekeningnummer | 7 jaar | Verwerking betaling – belastingdienst
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website | 2 jaar | Analyseren website-statistieken
– Internetbrowser en apparaat type | 2 jaar | Analyseren website-statistieken
– IP-adres | 2 jaar | Analyseren website-statistieken

Mirac deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de belastingdienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mirac blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mirac jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Het gaat hierbij om analytische en marketing cookies:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mirac gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mirac gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookienaam | Cookie_naam | Omschrijving | Bewaartermijn | Type

Google Analytics | _ga | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 2 jaar | HTTP

Google Analytics | _gid | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruik | 2 jaar | HTTP

Facebook | r/collect | doubleclick.net | Niet geclassificeerd

Bovenstaande cookies worden geplaatst na het accepteren van de cookie-banner. Daarnaast worden anonieme gegevens verzameld over uw websitegedrag. Dit is niet te herleiden naar u als websitebezoeker en daarom is, in lijn met de GDPR, geen toestemming vooraf nodig. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de GDPR hebben wij de volgende stappen ondernomen:
– Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
– Gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt
– Gegevens delen met Google is uitgezet
– Deze Google Analytics cookies worden niet in combinatie gebruikt met andere diensten van Google (denk aan DoubleClick en AdWords)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mirac en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Mirac.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uw is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Mirac wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mirac neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Mirac.nlWij bieden heldere oplossingen VRAAG EEN OFFERTE AAN